Jeg arbejder gerne som bestyrelsesmedlem eller som medlem af et Advisory Board i virksomheder jeg ikke har investeret i, men virksomheder og organisationer, hvor jeg kan bidrage med min viden og erfaring. Jeg tager betaling for at sidde i en bestyrelse og et Advisory Board.

Som investor deltager jeg aktivt i ledelsen af virksomheden. Det betyder, at jeg typisk er den ugentlige/månedlige sparring for virksomhedens ledelse og jeg har en plads i bestyrelsen.

a